卒業生の言葉

卒業生① Nguyen Le Duy(グエン・レー・ユイ)さん

-Vietnamese-

Tôi tên là NGUYN LÊ DUY. Tôi rt thích đt nước Nht và hin ti tôi đang là sinh viên ti Đi hc YAMANASHI. Trước khi vào đi hc tôi đã hc ti trường Nht Ng SENDAI ENGLISH CENTER (hin nay là Hc Vin Tiếng Nht MIRAI NO MORI). Nh s t tế và thân thin ca các thy cô nơi đây mà ch trong vòng 1 năm rưỡi tôi đã có th thc hin được điu mà tôi vn ng ch có trong mơ đó là thi đ đi hc Nht và đang trong quá trình thc hin ước mơ ca mình. Vì thế tôi mong mun các bn tr tht s có nguyn vng du hc, sinh sng t lp nước ngoài hãy mnh dn th thách bn thân và tri nghim đ có th trưởng thành trong tương lai.

 

-Chinese-

 我是NGUYENLEDUY,非常喜日本,在作留学生在日本生活。在是山梨学院大学的学生。入大学之前在未来の杜学園日本1年半日只凭藉1年半的学就考入大学好像是在做梦。未来の杜学園日本的老都很温柔,切。未来の杜学園日本科学,使我更接近自己的梦想了。在国外生活,想独立自主的人,迎你未来の杜学園日本,使自己能起来。

 

-Japanese-

 

グエンレーユイと申します。日本が大好きで今は留学生として日本で生活をしています。現在は山梨学院大学の学生です。大学に入る前に未来の杜学園日本語科で一年間半日本語を学びました。たった一年間半の勉強で大学に入れたことはまるで夢のようです。未来の杜学園の日本語科の先生方はとても優しくて、親切でした。未来の杜学園日本語科に入学できたおかげで、私は夢に近づけています。外国で生活し、自立心を身に付けたい人、ようこそ。未来の杜学園日本語科で自分を成長させましょう。

卒業生② 関 鍵(カンケン)さん

-Vietnamese-

Tôi đến t thành ph Yên Đài, tnh Sơn Đông, Trung Quc. T nh tôi đã yêu thích văn hóa Nht nên tôi luôn ước mun được sang đây du hc. Sau khi tt nghip đi hc tôi d đnh s sang Nht hc lên thc sĩ và đã nhp hc vào Hc Vin Tiếng Nht MIRAI NO MORI t năm 2015. Quá trình hc ti trường tôi được s giúp đ tn tình ca các giáo viên và bn bè t nhiu nơi trên thế gii, t đó trình đ tiếng Nht ca tôi ngày mt ci thin nhanh chóng.

 

-Chinese-

我来自中国的山东省烟台市。由于从小就很喜欢日本独特的文化,所以决心来日本留学。因为是中国的大学毕业,所以向在日本学习到博士毕业。为了实现这个目标,2015年来到了未来の杜学園日本語科就读。学校的老师很亲切热心,不仅在学习上,而且在生活上帮助了我很多。在学校里认识了各国的同学,在学习上互相帮助,从而使我的日语得到了很大的进步。

最美好的回忆是在4月举行的春季赏花会。一边欣赏美丽的樱花,一边吃着学校准备的美食便当。也有跳绳比赛,和同学们度过了欢乐的时光。

这所学校的特点是在快要升学的时候,校长非常认真负责,对我们一个个单独进行升学指导。老师们也对我们的升学问题给予了最大限度的指导。在大家的共同努力下,我成功升入了东北大学院国际文化研究科。感谢学校的老师们对我的帮助。

 

-Japanese-

中国の山東省煙台市出身です。幼いころから日本の文化が好きで、日本へ留学することにしました。中国で大学を卒業しているので、日本では博士まで学びたいと考えています。そして、この目標を実現する為、2015年に未来の杜学園日本語科に入学しました。学校の先生たちは非常に親切で、勉強だけではなく、生活の上でも私のことを助けてくれました。在籍中、各国の学生と出会って、お互いに切磋琢磨し、勉強に励みました。おかげで私の日本語は大幅に上達しました。

一番の思い出は4月に行われた春のお花見です。美しい桜を見ながら、学校からおいしいお弁当をいただきました。縄跳び大会もあり、仲間と楽しい時間を過ごせました。

 

この学校の特徴だと思いますが、進学の時期になると、校長先生が責任を持って一人一人進学指導を行います。先生たちも学生の進学問題に対して最大限の指導をしてくださいます。皆さんのおかげで、私は東北大学院国際文化研究科に入学することができました。先生方には感謝の気持ちでいっぱいです。

卒業生③ 陳 李洋(チン・リヨウ)さん

-Vietnamese-

Tôi nhp hc được vào trường Mirai No Mori Gakuen này là nh cu gii thiu. Nghe nói 15 năm v trước cu tôi đã hc trường này. Tôi nghe được rt nhiu điu như giáo viên hin lành, nhit tình ch đo nên đã quyết tâm nhp hc. Thc tế trong gi hc giáo viên không nhưng ch cn k mà còn nh nhàng ging li cho tôi nhng gì không hiu lp sau gi hc. Trong thi gian chun b thi đi hc, giáo viên đã rt nhiu ln trao đi và ôn luyn nhiu ln cho tôi nên tôi đã có th thi đu vào trường Nihon Daigaku Shinri Gakka mà tôi mong mun. Sau khi nhp hc đi hc, tôi vn không quên nhng bài hc ca giáo viên dy tiếng Nht và hng ngày tôi đang nghiên cu v tính cách ca các nhà tâm lý hc lâm sàng. Ln đu tiên tôi hc cùng lp vi nhng sinh viên Nht nên tôi lo lng không biết có kết bn được không, nhưng các sinh viên là người tt nên đã sm hòa thun. đi hc có rt nhiu hot đng ngoi khóa, tôi đã tham gia câu lc b o thut. Khi không có tiết hc, tôi đi làm thêm đ trang tri cuc sng, ti thư viên nghiên cu ngành sinh lý....nên tôi nghĩ tôi đang sng mt cuc sng đi hc ý nghĩa.

 

-Chinese-

 未来杜学園日本科入学的起因是舅舅的介。舅舅也是15年前所学校的学生。听了老情,心的指等各种各的介后决定入学的。实际上老师们不止是在堂上详细解,放学后也不考自己的休息时间于上课时不懂的部分真地解。升学考,多次行面试练习,就这样升入了心的日本大学心理学科。入学后也没有忘日本学校老师们的茵茵教,每一天都向取得床心理士格的目努力。和日本人的大学生在相同的教室学识还是第一次,有些担心是否能够交到朋友,所以参加了魔部。没有上候打工点儿生活,和俱部的朋友聊聊天,练习一下魔,在图书馆进行心理学的学着十分充足的大学生活

 

-Japanese-

 

未来の杜学園日本語科に入学したきっかけは叔父の紹介でした。叔父も15年前にこの学校の学生だったそうです。先生がとても優しいこと、熱心にご指導くださることなど、いろいろお話を聞いて入学することを決めました。実際に先生方は授業中に細かく教えて下さるだけでなく、放課後も授業で分からなかったことを親切丁寧に教えてくださいました。受験の時期に何度も面接の練習をさせて下さったお陰で念願の日本大学心理学科に進学することができました。進学後も日本語学校の先生方の教訓を忘れることなく日々臨床心理士の資格に向けて勉強しています。日本人の大学生たちと同じ教室で勉強するのは初めてだったので、友人ができるか心配していましたが、皆とても良い人で直ぐに仲良くなりました。大学には様々なサークルがあるのですが、私はマジックサークルに入ることにしました。授業の無い時はアルバイトをして生活費を稼いだり、サークルの友達とおしゃべりをしたり、マジックの練習をしたり、図書館で心理学の勉強をしたりしてとても充実した大学生活を送れていると思います。

卒業生④ファム・ティ・チュック・マイさん

-Vietnamese-

 Tôi đã làm thông dch viên cho công ty Nht ti tp H Chí Minh. Tôi nghĩ hình nh nhân s tài năng mà công ty Nht cn là không ch biết tiếng Nht mà là người có th phát huy kiến thc và k thut ca bn thân nên tôi quyết đnh đi du hc Nht Bn.

 Hin nay có rt nhiu công ty môi gii du hc. Người thân ca tôi tng b công ty du hc la gt nên rt phân vân khi chn nơi đăng ký. Khi đó người bn gii thiu cho trường Mirai no Mori Gakuen (tên cũ: Sendai English Center). Tôi rt bt ng khi được thy hiu trưởng trc tiếp phng vn Vit Nam. Hơn na khi hc ti trường tôi được giáo viên ch nhim và thy hiu trưởng tư vn và hướng dn tôi chn trường đi hc tt nht phù hp vi kh năng ca bn thân. Đây là điu mà nhng trường Nht ng khác không có.

 Hin ti tôi là sinh viên ca trường đi hc Miyagi. Ngoài thi gian hc, tôi tham gia thc tp ti các công ty đ quen vi môi trường làm vic thc tế. Ngoài ra, tôi cũng tham gia các hot đng tình nguyn và tôi cm thy vô cùng hài lòng vi cuc sng ca mình.

 

-Chinese-

  我以前是在胡志明市的日资企业里从事翻译工作的。在日本企业里的必要的人才并不是只要懂日语的人就可以了,我想是需要能够把自己的知识和技术等灵活运用的人,所以我决定去日本留学。

    现在,在越南留学中介结构有很多。我的亲戚就被留学中介结构欺骗了,所以对于选择留学学校是非常让人头疼的事。那时我从朋友那里知道了未来の杜学園首先感到惊讶的是学校的校长亲自到越南直接进行面试。还有,在校期间,负责老师和校长都和我进行面谈,建议我报考适合我自己能力的大学。这些都是其他的日本语学校所没有的。

    现在,我是县立宫城大学的学生。上课时间以外,我参加了就业实习,实际体验了在日本工作的感觉。还有,我也参加了国际交流的志愿者活动。总之,非常地满足现在的生活。

 

-Japanese-

私はホーチミン市にある日本の会社で通訳の仕事をしていました。日本の会社が必要とする人材はただ日本語が分かる人ではなく、自分の知識や技術などを活かすことができる人だと思い、日本に留学することを決意しました。

 現在、ベトナムで留学仲介会社は数多く存在しています。私の親戚が留学仲介会社に騙されたことがあり、留学先を決めるのに非常に悩みました。そんな時、友達から未来の杜学園を教えてもらいました。まず、校長先生がベトナムで直接面接してくださったことに驚きました。また、在学中に担任の先生と校長先生が面談をしてくださり、自分の能力に合った大学を勧めてくださいます。これらは他の日本語学校にはないことです。

 現在、私は県立宮城大学の学生です。授業の時間以外、私は就職に備えインターンシップに参加し、日本の仕事を実際に体験しています。また、国際交流のボランティア活動にも参加して現在の生活に満足しています。