在校生の言葉

在校生①Ha Van Thuan(ハー・バン・トゥン)さん

 

-Vietnamese-

Thông qua nhng b phim ca Nht tôi đã quan tâm đến văn hóa ca h và bt đu hc tiếng Nht. Vì mun hiu văn hóa và tiếng Nht nên tôi đã quyết đnh đi du hc. Nh vào thy hiu trưởng trường MJP tôi đã có th bình an vô s đến Nht du hc và có th bước gn hơn đến ước mơ ca tôi. Các giáo viên trường nhit tình luôn ch đo và hướng dn cho chúng tôi. Hơn thế na, trường hc sinh không ch hc đ thi vào trường Đi hc mà còn t chc các hot đng ngoi khóa... Lp hc thì có rt nhiu hc sinh đến t nhiu quc trên thế gii, chúng tôi đang thoi mái vi cuc sng hc tp trong bu không khí vui v.

Mc tiêu ca tôi là tiến đến lĩnh vc bt đng sn và tôi đang nhm đến ngành bt đng sn trường đi hc. Chính vì vy tôi nghĩ năng lc đàm thoi thì cn thiết. Tôi đã tiến lên bc trung cp đó tôi có th hc t ng kinh doanh nên tôi rt vui vi các gi hc.

 

-Chinese-

 我是因为看了日本的电视剧从而对日本文化产生了兴趣,开始学习日本语的。并且为了更好的理解日本文化和日语而决定去日本留学的。朋友给我介绍了未来の杜学園。通过校长的努力我顺利的来到日本留学,距离自己的梦想更近一步了。在学校,老师们为了学生们热心的指导,提供建议。还有,并不是只有关于大学入学方面的学习,还会举行课外活动和集体活动。班级的同学来自世界各个国家,在明快的氛围中,学校生活很快乐。

我的目标是进入不动产的行业,希望进入大学的不动产学部学习。所以口语能力就更加重要了。现在,进入中级水平的我,正在学习商业日语,很快乐,心情舒畅的去学校学习。

 

-Japanese-

私は日本のドラマをきっかけに、日本文化に興味を持ち、日本語を勉強し始めました。そして、日本文化や日本語がもっと理解できるようになりたいと思い日本留学を決めました。友だちが「未来の杜学園」を紹介してくれました。校長先生のおかげで私は無事日本に留学ができ、自分の夢に一歩近づくことができました。本校では先生方が学生たちのために熱意をもって指導してくださり、サポートも行き届いています。その上、大学入試についての勉強だけではなく、課外活動やイベントも行っています。クラスメートは世界の様々な国から来た人たちで、明るい雰囲気の中、学校生活を楽しんでいます。

 

わたしの目標は不動産の業界に進むことであり、大学の不動産学部を目指すことにしました。そのためには会話力ももっとのばすことが必要です。今、中級レベルに進級した私は、ビジネス日本語も勉強でき、とても嬉しく、授業を楽しんでいます。

在校生②Than Thi Thuy Linh(タン・ティ・トゥイ・リン)さん

-Vietnamese-

Hin nay quan h gia các nước trên thế gii ngày càng phát trin. Vi ước mun được cng hiến cho xã hi quc tế hóa tôi đã chn du hc nước ngoài. Qua gii thiu ca bn bè tôi biết đến Hc Vin MIRAI NO MORI. Sendai là thành ph tuyt vi nht Tohoku vi khí hu tt, giao thông phát trin và cuc sng rt tin li. Tôi đang c gng n lc hc tiếng Nht đ có th thi vào trường đi hc chuyên ngành kinh doanh và thương mi và tìm được công vic n đnh ti Nht. Cùng vi các giáo viên nhit huyết, không ch tiếng Nht, ngoài ra tôi còn được h tr thêm các kiến thc tiếng Anh, Toán và được kim tra, b tr kiến thc thường xuyên. Là mt trường nghiêm khc tuy nhiên cũng có nhiu hot đng ngoi khóa b ích như ngm hoa vào mùa xuân và dã ngoi vào mùa thu.

Đi vi tôi đây là khong thi gian tuyt vi và quý báu nht. Đ đt đến ước mơ tôi s vn tiếp tc n lc c gng đ th thách bn thân mình.

 

-Chinese-

 现在,越南和世界各国的交流越来越紧密。为了能够适应国际化社会我也想在先进的国家学习。知道未来の杜学園的起因是朋友的介绍。仙台市是东北地区最大的都市,气候良好,交通和生活也很便利。在日本语学校提高日本语能力之后,我希望能够进入可以学习经营和贸易专业的大学。大学毕业之后想在日本就职。为了这一目标,每天在学校和老师一起努力学习。在学校,不仅学习日本语,还举行英语和数学的考试。虽然是非常严格的学校,但也有春天的赏花会,秋季的郊游等愉快的学校活动。

  在日本生活的时间对于我的人生来说是非常珍贵的时间。为了实现自己的目标,我必须不断地进行挑战。

 

-Japanese-

現在ベトナムと世界各国の交易はますます発展しています。私も国際化する社会に対応できるように先進国で勉強しようと思いました。私が「未来の杜学園」を知ったきっかけは友だちからの紹介です。仙台市は東北地方最大の都市です。気候も良く、交通や生活も便利です。日本語学校で日本語能力を高めてから、経営や貿易について学べる大学に入りたいです。大学を卒業してからは日本で就職したいと考えています。そのために、毎日学校で先生と一緒に、一生懸命頑張って勉強しています。学校では、日本語だけではなく、英語と数学の試験も行われます。厳しい学校ですが、春にはお花見、秋には遠足など楽しい行事もあります。

 

日本で過ごす時間は私の人生においてとても貴重な時間です。自分の目標を達成するために、私はチャレンジし続けなければなりません。

在校生③李雪冬(リ・セットウ)さん

-Vietnamese-

Là du hc sinh tôi đến Nht đã gn được 1 năm. Tôi cũng đã có th quên vi cuc sng du hc sinh. S dng thi gian ngoài gi hc tôi làm thêm theo đúng quy đnh và tôi nghĩ tôi đã vn dng tt mi ngày.

Sau khi tt nghip cp 3, tôi đã không th hc lên đi hc. Lc hc thì thp kiến thc thì thiếu nên cho dù có mun đi làm vic cũng không th có cơ hi làm vic. đó tôi đã suy nghĩ “ mun đào sâu kiến thc vi vic nhp hc đi hc”. Khi tìm trường, bn đã ch cho biết trường “ Mirai No Mori Gakuen”. Tôi biết được trường này ch đo tuyt đi nhm cho hc sinh hc lên đi hc và t l đu đi hc rt cao. Ngoài ra, khi gp vn đ bênh hon hay khó khăn thì giáo viên luôn tn tình giúp đ.

Tháng 3 năm sau tôi tt nghip và hc lên đi hc. Tương li tôi mun cp đôi vi người người Nht và sng làm vic lâu dài Nht.

 

-Chinese-

 作留学生来到日本已有一年了。留学生活已经习惯了。利用外的时间定的范内打打工,每天的生活都十分充

  我在高中毕业后没有考上大学。由于学低,知也不太充足,想就往往不了好的公司。故而想到了入大学深造增加自己的知。在找学校的候,朋友我介了未来の杜学園,知道了校是在底的指下,以升入大学的学校,并且大学的升学率非常高。有因疾病等有困候,学校的老师们都回予我帮助,非常的和

  我将于明年的3毕业,一定升入大学。将来在日本找一个可的女朋友,就,想一直在日本居住

 

-Japanese-

 留学生として日本へ来てもうすぐ一年になります。留学生活にも慣れてきました。授業外の時間を活かして、規則の範囲内でアルバイトをし、毎日の生活はとても充実していると思います。

 私は高校を卒業した後、大学に進学することができませんでした。学力が低くて知識も足りないので、就職しようにも、なかなか良い会社に就職することができませんでした。そこで「大学に入学して知識を深めたい」という考えを持ちました。学校を探している時に、友だちが「未来の杜学園」のことを教えてくれました。徹底した指導のもと大学進学を目指す学校で、大学進学率が非常に高いことを知りました。また、何か病気や困ったことがあったら学校の先生方は私を助けてくださいます。とても親切で優しいです。

 

私は来年の3月に卒業し大学に進学します。将来は日本でかわいい彼女を作って、仕事をして長く日本に住みたいと思っています。

在校生④陳 慈(チン・ジ)さん

-Vietnamese-

T nh tôi đã yêu thích Nht Bn qua nhng quyn truyn tranh. Khi nhìn thy nhng người xung quanh có th giao tiếp bng ngoi ng tôi đã rt ngưỡng m và t đó ước mơ s được sang Nht du hc.

Tôi đã được các tin bi gii thiu v Hc Vin MIRAI NO MORI và hin đã hc ti trường được 1 năm. Sendai là thành ph rt đp và điu kin sng rt tt. Ngoài ra trường còn có điu kin hc tp tt vi vic trang b các phòng t hc, phòng ăn và nhiu khu vc chuyên dng cn thiết cho vic hc tp. Các giáo viên rt nhit tình hướng dn cho hc sinh t vic hc đến cuc sng sinh hot hàng ngày.

Vào bui l tt nghip tháng 3 va qua, tôi đã được vinh d đi din cho các hu bi đ đc thư gi cho các tin bi. Chúng tôi luôn hy vng và cu chúc cho các tin bi s vn c gng n lc trên con đường mà mình la chn cũng như chúng tôi phi n lc nhiu hơn na đ có th thi đ vào nhng trường đi hc có trình đ cao hơn na.

 

-Chinese-

    我是由于日本的漫画从而喜上日的。从小的候开始,就的人非常羡慕,所以利用次机会决心学

    我的前辈给我介了「未来の杜学園」。在仙台的留学生活已有一年了,仙台是非常适合居住的城市,美,人也情,感使我遇到了好的学校。学校的老什么问题待。在学校有自室,餐等各种施。一个整良好的境是学不可缺少的。

    今年的三月,我代表在校生给毕业的先辈们。先辈们为了自己的理想,从在开始,在自己的道路上努力前行吧。我在校生也会精神饱满,全力的,以考入更好的大学努力

 

-Japanese-

 私は日本の漫画がきっかけで日本語が好きになりました。子供のころから、外国語を話せる人が羨ましいと思っていましたから、この機会に日本語を学ぶことに決めました。

 先輩が「未来の杜学園」を紹介してくれました。仙台での留学生活はもう1年になります。仙台は住みやすい町です。綺麗だし、人も優しいです。先輩のおかげで、私はいい学校に出会えました。学校の先生方は何でも親切に対応してくださいます。学校には、自習室、食事室など色々な設備が備わっています。整った環境は、勉強に欠かせないものです。

 

 私は、今年の三月に卒業した先輩方に、在校生を代表して送辞を読みました。先輩たちは胸を張って、これから、自分たちの道を歩まれていくことでしょう。私たち在校生も、精一杯、全力を尽くして、よりレベルの高い大学を目指して頑張ります。